Perustulokokeilu

Aika yllättävää, että byrokratian vähentäminen lisää ihmisten hyvinvointia.

https://www.kela.fi/perustulokokeilu

”Kyselytutkimuksen perusteella perustuloa saaneet kokivat hyvinvointinsa kokeilun päättyessä paremmaksi kuin vertailuryhmään kuuluneet. Perustuloa saaneilla oli vähemmän stressioireita sekä keskittymis- ja terveysongelmia kuin vertailuryhmässä. He myös luottivat vahvemmin tulevaisuuteensa ja yhteiskunnallisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa.”

Tuohon ”ensimmäisenä vuonna ei työllisyysvaikutuksia” syynä varmaan on se, että työpaikkojen määrä ei ole lisääntynyt (siis oikeiden työpaikkojen).