Apache ja PhpMyAdminin asennus Mint 18:ssa

Asennus sujuu ihan peruskomennoilla (KDE mintti ohjeessa)

sudo apt-get install apache2

sudo apt-get install mysql-server

 

 

 
sudo apt-get install phpmyadmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salasanoihin kelpaavat myös ääkköset.

################################################################

Käyttöoikeuksien vuoksi suorita komennot:

sudo usermod -a -G www-data your_username_here
sudo chgrp -R www-data /var/www/html
sudo chmod -R g+w /var/www/html

################################################################

Apache ja PhpMyAdminin poisto menee seuraavalla tavalla.

sudo systemctl stop mysql

sudo systemctl stop apache2

sudo apt-get purge phpmyadmin mysql-server apache2

sudo apt-get autoremove

sudo apt-get clean

Jos mysql-server ei suostu poistumaan, niin komenna

sudo systemctl stop mysql

sudo dpkg -P mysql-server mysql-server-5.7

sudo apt-get autoremove

apachen_ja_phpmyadminin_asennus